«Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει» / «Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως» - Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.

11/4/12

Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο


Αρχίζει το Πάσχα 15 Απριλίου 2012 και ώρα 8:00 π.μ., και λήγει στις 30 Μαΐου 2012 και ώρα 8:00 π.μ., η απαγορευτική περίοδος αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, α) στον ποταμό Έβρο β) στις τεχνητές λίμνες γ) στα ρέοντα ύδατα...
...(ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες), και δ) τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

Η απαγόρευση αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, και επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμως αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της απαγόρευσης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου