«Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει» / «Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως» - Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.

28/4/12

Παρόν και μέλλον των υδατοκαλλιεργειών


Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ δραστηριοποιούνται 37 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και μυδοκαλλιέργειας παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 5,5 τόνων

Ημερίδα για το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και τη διαδικασία ένταξης πράξεων των μέτρων που τις αφορούν, πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής.

Εισηγήτριες στην ημερίδα ήταν η Δρ. Ελένη Κάρκα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, και η Μαρία Βασιλείου, προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.


Στην ημερίδα οι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ένταξης πράξεων των μέτρων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και πιο συγκεκριμένα για το 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια»,  2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία», 1.3 «Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών» του ΕΠΑΛ 2007-2013.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατέχει σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή και διάθεση αλιευμάτων συλλεκτικής αλιείας. Η παραγωγή ήταν 28.737 τόνοι για το έτος 2007 και αντιπροσωπεύει το 31% της συνολικής ποσότητας για την Ελλάδα (στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).


Ο Στρυμονικός κόλπος, η Καβάλα, η Θάσος, το Θρακικό Πέλαγος, αποτελούν το πιο ισχυρό αλιευτικό πεδίο στην Ελλάδα. Στην Περιφέρεια, συγκεντρωτικά, υπάρχουν 720 σκάφη παράκτιας αλιείας, 68 σκάφη μέσης αλιείας (γρι-γρι, μηχανότρατες), ενώ οι απασχολούμενοι είναι περίπου 2.000 άτομα. Στην περιοχή επίσης υπάρχουν 22 μονάδες μυδοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητας 4.260 τόνων, οι οποίες διαθέτουν τα παραγόμενα όστρακα σε μεγάλο ποσοστό σε αγορές του εξωτερικού.

«Υψηλής ποιότητας ιχθυοπροϊόντα»


«Η συλλεκτική αλιεία αποτελεί σημαντικό τμήμα της τοπικής οικονομίας και πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη αυτής», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Ούστογλου, για να συνεχίσει λέγοντας πως «στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται 37 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας με συνολική παραγωγή 1.523 τόνους ψαριών. Μισθώνονται 18 λιμνοθάλασσες από αλιευτικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες, όπου ακολουθείται ένα εκτατικό σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο δεν χορηγείται σύνθετη τροφή στα ψάρια, ούτε γίνονται εμπλουτισμοί με γόνο προερχόμενο από ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Τα αλιεύματα των λιμνοθαλασσών, δηλαδή, είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ εφαρμόζονται “πράσινες” μέθοδοι διαχείρισης, φιλικές προς το περιβάλλον». Παράλληλα ο κ. Ούστογλου ανέφερε πως «οι παραγωγικές αυτές δραστηριότητες πρέπει ενισχυθούν και να  αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στις παραγωγικές διαδικασίες, μέσα από τα μέτρα των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων». Τέλος, μιλώντας για τα προβλήματα της υδατοκαλλιέργειας, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι «μπορούν να αναφερθούν οι απώλειες ψαριών από παγετό, ιχθυοφάγα πτηνά, οι φυσικές καταστροφές εξοπλισμού (ιχθυο-συλληπτικών εγκαταστάσεων) από πλημμύρες, η υπερβολική ανάπτυξη φυτοπλαγκτονικών οργανισμών που προκαλεί ζημιές τόσο στα δίχτυα των αλιέων όσο απώλειες και στην μυδοκαλλιέργεια. Το ζητούμενο, όμως, είναι η ανάπτυξη και η απόκτηση υπεραξίας για τα παραγόμενα προϊόντα, σε μία δύσκολη, οικονομικά, συγκυρία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου