«Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει» / «Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως» - Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.

11/11/11

Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.


Συνεδρίασε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.


Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», στη Θεματική Προτεραιότητας 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων», προϋπολογισμού 15.862.550,00 € (με Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του θέματος.
Τα μέλη  του  Συλλογικού οργάνου  ενέκριναν  ακόμα  κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε) για τις υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Πιλοτικής Ομάδας Ολοκληρωμένης Γραμμής Δεματοποίησης στην Αλεξανδρούπολη-Παρακολούθηση και αξιολόγηση έργου Δεματοποίησης.
Στην παραπάνω συνεδρίαση  εγκρίθηκαν επίσης κατά πλειοψηφία:  
Η τροποποίηση του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας Θράκης και η 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας  ΑΜ-Θ.
Τα μέλη του Οργάνου επίσης ενέκριναν ομόφωνα τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων και ενιαίων κριτηρίων των πενταμελών Επιτροπών βάσει των οποίων θα γίνονται οι τοποθετήσεις πωλητών λαϊκών αγορών σε ολόκληρη την Περιφέρεια είτε σε κενές είτε νέες θέσεις που θα προκύπτουν.
Επίσης, τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την τοποθέτηση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ ως επικεφαλής εταίρου του έργου «EMN-EPIDEMIONOLOGICAL  MAP OF NETWORK REGION», τη δημιουργία δηλαδή ενός επιδημιολογικού χάρτη των ζωονόσων στην ευρύτερη και όμορη περιοχή σε Ελλάδα Βουλγαρία και Τουρκία.
Ομόφωνα επίσης ενέκριναν την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδασμών στα αγροκτήματα Γρατινής, Θρυλορίου,  Ανθοχωρίου, Ροδίτη και Καλλιθέας της ΠΕ Ροδόπης.
Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε επί των Μελετών  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων   -ΜΠΕ- για  έργα  ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου